Astronomy Olympiads in the development of students' intellectual abilities to the learning of natural sciences

Keywords: gifted personality, intellectual competitions, observations, creative potential of students, creative thinking, astronomy Olympiad.

Abstract

In the article is analyzed the role and importance of subject Olympiads in astronomy and actualized the experience of organizing students' preparation for participation in school, all-Ukrainian and international competitions in astronomy. The tasks, goals, components of educational activities that contribute to the development of intellectual abilities of students to the learning of natural sciences, considers methodological aspects preparing gifted pupils to participate in the Olympiad are highlighted.

References

Antonova O. Ye. Intelektual`ni zdibnosti u strukturi obdarovanosti osoby`stosti. Navchannya i vy`xovannya obdarovanoyi dy`ty`ny`: teoriya i prakty`ka: zb. nauk. pr. Vy`pusk 5. K.: Informacijni sy`stemy`, 2011. S. 137–144. URL: http://eprints.zu.edu.ua/8334/ [in Ukrainian].

Bosenko M. I. Psy`xologo-pedagogichni umovy` rozvy`tku obdarovanosti. Shkil`ny`j svit. 2001. # 24. S. 9‒10 [in Ukrainian].

Gordist` i nadiya Ukrayiny` (z istoriyi provedennya Mizhnarodny`x uchnivs`ky`x olimpiad za period z 1992 do 2012 roku). Chernivci: Bukrek. 2013. 228 s. [in Ukrainian].

Ency`klopediya osvity`. Akad. ped. nauk Ukrayiny`; golovny`j red. V. G. Kremen`. K.: Yurinkom Inter, 2008. 1040 s. [in Ukrainian].

Zavgorodnya N. M. Pedagogichni umovy` socializaciyi obdarovany`x uchniv u navchal`no-vy`xovnomu seredovy`shhi zagal`noosvitn`ogo navchal`nogo zakladu : avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : specz. 13.00.05 «Social`na pedagogika». Ky`yiv, 2006. 22 s. URL: http:// enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/1679/3/Zavhorodnya.pdf [in Ukrainian].

Kly`my`shy`n I. A., Kryachko I. P. Astronomiya: Pidruchny`k dlya 11 klasu zagal`noosvitnix navchal`ny`x zakladiv. K.: Znannya Ukrayiny`. 2002. 192 s. [in Ukrainian].

Kly`menko V. V. Mexanizmy` rozvy`tku tvorchosti. Obdarovana dy`ty`na. 2003. - # 1. S. 2–11 [in Ukrainian].

Koncepciya Nova ukrayins`ka shkola. URL:http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf [in Ukrainian].

Kremen` V. G. Zroby`ty` lyudy`nu uspishnoyu j zabezpechy`ty` sy`stemny`j progres suspil`stva: z dop. prezy`denta APN Ukrayiny` na zag. zborax akademiyi nauk, kviten` 2006 r. Osvita Ukrayiny`. 2006. # 25 (718). [in Ukrainian].

Kremins`ky`j B. G. Teoriya i prakty`ka roboty` z intelektual`no obdarovanoyu uchnivs`koyu i students`koyu moloddyu z fizy`ky`: monografiya. B. G. Kremins`ky`j. K. : NPU im. M. P. Dragomanova, 2011. 421 s. [in Ukrainian].

Mezhdunarodnaya astronomy`cheskaya oly`mpy`ada. URL: http://www.issp.ac.ru/iao/ [in Russian].

Organizaciya naukovo-doslidnoyi roboty` uchniv: Metody`chny`j posibny`k. Uporyad.: R. M. Verny`dub, Yu. I. Zavalevs`ky`j, Zh. G. Petrova. Ternopil`: Mandrivecz`, 2010. 368 s. [in Ukrainian].

Saprunova O. G. Dy`dakty`chni umovy` rozvy`tku intelektual`noyi obdarovanosti uchniv pochatkovoyi shkoly` : dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk : 13.00.09. Xarkiv-Ternopil`. 2019. 230 s. URL: http://tnpu.edu.ua/naukova-robota/docaments-download/d-58-053-01/dis_Saprunova.pdf [in Ukrainian].

Ukrayins`ka astronomichna asociaciya. URL: http://ukrastro.org.ua/ uaa/education/ index.php?mod=pages&page=olimpiada [in Ukrainian].

Published
2019-09-25
How to Cite
Vernydub, O. (2019). Astronomy Olympiads in the development of students’ intellectual abilities to the learning of natural sciences. Problems of Education, (93), 103-115. Retrieved from https://imzo-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/8
Section
PRESCHOOL, PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION ON THE PATH OF REFORM